O firmie

Blacha jest naszą pasją...

...to motto towarzyszy inżynierom i technikom naszej firmy od momentu jej powstania w 2008 roku. Stworzone wówczas przedsiębiorstwo rodzinne zatrudnia dziś 25 pracowników zajmujących się rozwojem produktu z różnorodnych dziedzin inżynierii mechanicznej.

Wnętrze - w szczególności pojazdów kolejowych oraz dla przemysłu stoczniowego – jest, wraz z ciągłym rozwojem nowych inteligentnych rozwiązań materiałowych naszą najmocniejszą stroną. Certyfikacja w zakresie wykonywania połączeń klejonych i spawanych uzupełnia naszą kompleksową wiedzę pozwalając na realizację kompleksowych projektów.

Stale rosnące doświadczenie, połączone z kreatywnością, indywidualnością oraz odpowiedzialnością za każdy projekt, są warunkiem do tworzenia innowacyjnych rozwiązań o wysokich standardach jakościowych, których nasi klienci od nas oczekują.

Jesteśmy Państwa partnerem przez cały okres trwania projektu - począwszy od pierwszych szkiców, poprzez dostosowaną do państwa wymagań i możliwości konstrukcję CAD, towarzyszącą jej analizę MES oraz dokumentację – aż do rozpoczęcia produkcji.

Na życzenie koordynujemy zaangażowane w projekt firmy oraz prowadzimy wdrożenie oraz wytwarzanie u państwa na miejscu. Wspólnie z naszymi partnerami opracowujemy, wytwarzamy i testujemy próbki, makiety, prototypy oraz produkty.